ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

UV-21-12-2014,-Page-3
ಉದಯವಾಣಿ 21-12-2014, ಪುಟ 3