ಎಬಿವಿಪಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

SB 17-08-2016 PAGE 1
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 17-08-2016, ಪುಟ 1
SB 17-08-2016 PAGE 9
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 17-08-2016, ಪುಟ 9
UV 17-08-2016 PAGE 2
ಉದಯವಾಣಿ 17-08-2016, ಪುಟ 2